Grondverzet


Wij beschikken over verschillende kranen die zowel over land als over water aangevoerd kunnen worden om grondwerk te verrichten. Ook hier geldt weer: alles is mogelijk! Van het uitgraven van een sloot tot het egaliseren van een akker.