Baggerwerkzaamheden


De baggerwerkzaamheden moeten aan verschillende milieueisen voldoen. Wij kunnen u hierin adviseren en eventueel de vergunningen voor u aanvragen. De Groot Waterbouw beschikt over een eigen baggerdepot op de Westeinderplassen in Aalsmeer. Hierin kan maximaal 3400 m³ klasse A bagger gestort worden. De baggerspecie wordt ingenomen in het depot op basis van BRL SIKB 7500 protocol 7155 waarvoor wij erkend zijn onder nummer K56385.

Kwekers: Vooral in de wintermaanden leveren wij baggerspecie aan verschillende kwekers in Aalsmeer. De baggerlocaties worden door de gemeente aangewezen writing paper for college students research paper outline apaen de bagger wordt gestort op de akkers van de kwekers.

Jachthavens: Ook voor jachthavens in de regio verrichten wij baggerwerk. Hierbij gaat het om het op diepte houden van de vaarwegen. De bagger wordt gestort in ons depot.

Particulieren: Voor het ophogen van (recreatie)eilanden en het op diepte maken en houden van ligplaatsen voor boten en arken kunnen wij u onze diensten aanbieden. Naast deze baggerwerkzaamheden, leveren wij ook grond voor bijvoorbeeld het ophogen van uw recreatie-eiland.